Autoři zastoupení ve sbírce

Leopold PEUCKERT

(činný v Čechách v letech 1790–1811)

Kreslíř, grafik, jehož životní data nejsou známa. Působil ve Slezsku jako malíř vedut a divadelních dekorací. V Čechách je doložen například jeho Pohled na Prahu ze Strahovské zahrady.