Autoři zastoupení ve sbírce

Louis POST

(činný kolem 1850)

Blíže neurčený umělec. Patrně krajinář.