Autoři zastoupení ve sbírce

Lucas KILIAN

(Augšpurk 1679 – 1637 Augšpurk)

Významný rytec přelomu 16. a 17. století, zakladatel nejproslulejšího augšpurského ryteckého rodu 17. století Kilianů. Narodil se a zemřel v Augšpurku. Jeho otec, zlatník Bartholomäus Kilian I., přišel do Augšpurku v polovině sedmdesátých let 16. století ze Slezska. Lucas se spolu s bratem Wolfgangem vyučil v dílně svého nevlastního otce, mědirytce Domenica Custose. V roce 1601 se Lucas vydal do Itálie, kde vytvářel hlavně reprodukční rytiny. Roku 1604 se vrátil do Augšpurku a pracoval zde podle předloh německých, nizozemských a rudolfinských manýristů. Svým dílem si vydobil pozici oblíbeného portrétisty a ve funkci městského radního navázal řadu společenských kontaktů. Lucas Kilian vytvořil obsáhlé dílo, zahrnující kromě již zmíněných reprodukčních rytin četných portrétů, také knižní ilustrace, ornamentální rytiny a alegorické listy.