Autoři zastoupení ve sbírce

Lucas van LEYDEN

(1494 -1533)

Lucas van Leyden byl synem malíře Huygha Jacobsze (1460-1533) a jeho ženy Marie Hendriksdr. Matka zemřela po porodu a otec se znovu oženil. Základy malířské techniky se naučil patrně u svého otce (Podle Mandera byl Jacobsz relativně dobrý malíř, jeho díla se však nedochovala). Od roku 1508 se školil u leydenského malíře Cornelise Engebrechtsze. Lucas projevoval talent už v raném věku a stýkal se pouze s mladými umělci – malíři, rytci skla a zlatníky. Není známo, kde se naučil rytectví (zřejmě u některého zlatníka nebo dekoratéra zbraní), ale první rytinu zhotovil ve věku devíti let. Ve dvanácti letech prodal první obraz akvarel sv. Huberta. Jeho nejstarší datovaný mědiryt je Mohamed a mnich Sergius (1508).

V roce 1514 se stal mistrem malířského cechu v Leydenu a v následujícím roce se oženil se šlechtičnou Elisabeth van Boschhuyzen, která mu porodila dva syny. V letech 1514, 1515 a 1519 je uváděn na seznamech leydenských mušketýrů. Jeho dílna prosperovala a v následujících letech hodně cestoval. V roce 1521 se v Antverpách setkal se svým současníkem Albrechtem Dürerem,  který si cenil jeho umění. Oba si vyměnili své rytiny a navzájem se portrétovali. V roce 1527 navštívil Jana Gossaerta, zvaného Mabu a cestoval s ním do Zeelandu, Flander a Brabantska. Navštívil Gent, Mecheln a Antverpy.

Lucas van Leyden neměl žádné žáky ani pokračovatele.