Autoři zastoupení ve sbírce

Lucas VORSTERMANN

(Bommel 1595 – 1675 Antverpy)

Vlámský malíř, kreslíř a grafik. Narodil se v Bommelu, umírá v Antverpách. Reprodukuje díla Petera Pauwelse
Rubense, z nichž nejslavnější je rytina Klanění Tří králů. 1624 odchází do Anglie, tam pracuje pro Karla I. a pro uměleckého sběratele Thomase Howarda, hraběte z Arundelu. Vytváří množství grafických podobizen podle Anthoona (Anthonise) van Dycka.