Autoři zastoupení ve sbírce

Luděk MAROLD

(Praha 1865–1898 Praha)

Malíř, grafik, ilustrátor. Od roku 1881 studoval na akademii, odkud byl po roce vyloučen. Ve vzdělání pokračoval v Mnichově. V roce 1887 byl opět přijat na pražskou akademii k Maxmilianu Pirnerovi. Od roku 1889 působil na uměleckoprůmyslové škole v Praze a získal státní stipendium na cestu do Paříže. V roce 1897 se vrátil do Prahy, o rok později vznikl panoramatický obraz Bitva u Lipan. Roku 1899 se konala posmrtná výstava v Praze, která představila kromě vývojově osamocené malby Z vaječného trhu (1888) množství ilustračních kreseb. Marold byl patrně autorem celé řady secesních plakátů, zachoval se však pouze Náš dům v asanaci (1898). Autor přispíval do prestižního německého časopisu Fliegende Blätter, do českých žurnálů Světozor, Zlatá Praha, zejména pak do pařížských ilustrovaných týdeníků Le Monde illustré, Revue illustré, L´Illustration, Le Figaro illustré aj. Svými díly vyzdobil desítky knižních titulů vycházejících v Praze, Mnichově a Paříži.