Autoři zastoupení ve sbírce

Ludvík RITTER Z RITTERSBERGU

(Praha 1809–1858 Vršovice, dnes Praha)

Teoretik, spisovatel, grafik. Po studiích na pražské akademii pokračoval na polytechnice. Následně vstoupil do státních služeb. V roce 1841 odešel do Lvova, odkud se roku 1845 vrátil. Natrvalo se usadil v Praze a věnoval se literatuře. Přispíval do vícero pražských časopisů. Vydával kapesní slovník novinářský a konverzační. Ludvík Ritter z Rittersbergu náleží k nejstarším českým litografům. Většinu svých prací vytvářel v kamenotiskárně Antonína Machka. V umělcově díle vynikají především portréty.