Autoři zastoupení ve sbírce

Marianne STEINBERGER-HITSCHMANN

(1887–1919)

Marianne Steinberger-Hitschmann je dnes skoro polozapomenutou ilustrátorkou a grafičkou, která navštěvovala privátní Uměleckou školu pro ženy a dívky (Kunstschule für Frauen und Mädchen) u Adolfa Böhma a Friedricha Königa. Vytvářela užitou grafiku a byla známa řadou ilustrací pohádek pro děti. Mezi její bohatý repertoár patřily také návrhy pohlednic, reklamy, plakátů, kalendářů, výšivek, ex libris apod. V roce 1913 vznikl grafický cyklus Melodie. Účastnila se výstav Hagenbundu a Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreich. Její dílo zazářilo vedle Klimta, Metznera, Orlika, Teschnera a dalších autorů na slavné vídeňské výstavě Kunstschau roku 1908.