Autoři zastoupení ve sbírce

Marie Louisa KIRSCHNEROVÁ

(Praha 1852–1931 Košátky)

Krajinářka. Po prvních pokusech u Josefa Navrátila a Augusta Piepenhagena studovala v Mnichově a Paříži. Ve Francii přišla do styku s exponenty pozdního barbizonu, například s Julesem Duprém. Na sklonku osmdesátých let působila v Berlíně. Do Čech se vrátila po skončení první světové války. Ve 20. století se věnovala také navrhování pro umělecké řemeslo.