Autoři zastoupení ve sbírce

Martin TEJČEK

(Praha 1781–1849 Praha)

Malíř historií, krajinář, grafik. V letech 1801–1815 se školil na pražské akademii, podnikl studijní pobyt v Itálii. Počátkem dvacátých let 19. století provozoval s Antonínem Machkem litografickou dílnu. Roku 1822 odešel do Vídně, kde působil jako zástupce ředitele v Litografickém institutu. Do Čech se vrátil roku 1828 a živě se účastnil společenského života, agilně se zastával romantismu. Tejček byl coby exponent nazarénských uměleckých tendencí zcela jistě poučen dílem Ferdinanda Oliviera.