Autoři zastoupení ve sbírce

Matěj Adolf CHARLEMONT

(Brno 1820–1872 Vídeň)

Portrétista a krajinář. Žák vídeňské akademie. Od čtyřicátých let 19. století působil ve Vídni coby samostatný umělec. Kvůli aktivní účasti na revoluci ve Vídni v roce 1848 musel uprchnout na Moravu, kde byl činný až do šedesátých let. Poté se vrátil opět do Vídně.