Autoři zastoupení ve sbírce

Matyáš Bernard BRAUN

(Sautens u Innsbrucku1684 -1738 Praha)

Jeden z nejvýznamnějších sochařů vrcholného baroka. Pocházel z Tyrolska a studoval sochařství v Salcburku, po té odešel do Itálie, kde se významně poučil v Benátkách. V Římě byl značně ovlivněn uměním Berniniho a Michelangela. Před rokem 1710 založil v Praze dílnu a na počátku jejího působení se uvedl slavným sousoším Sv. Luitgardy, která je umístěna na Karlově mostě. Během následujících patnácti let se z jeho dílny stala největší sochařská enkláva působící na mnoha zakázkách. Braun ovšem onemocněl souchotinami a a vlastní těžkou sochařskou práci vykonávali tovaryši, zatímco on sám se soustředil na tvorbu modelů a návrhů, které patří k nejvzácnějším projevům jeho mistrovství. Mezi nejznámější Braunova díla patří monumentální realizace souboru alegorií ctností a neřestí v Kuksu a další díla v přilehlém Betlému, na panství Františka Antonína Šporka.