Autoři zastoupení ve sbírce

Max KLINGER

(Lipsko 1857–1920 Großjena)