Autoři zastoupení ve sbírce

Maximilian (Max) HAUSHOFER

(Nymphenburg 1811–1866 Starnberg)

Malíř. Haushoferovy umělecké počátky jsou spjaty s prostředím rodného Bavorska. Důležité pro něj bylo setkání s Carlem Rottmannem, krajinářem věnujícím se monumentálně cítěné malbě s romantickými i klasicistními prvky. Ve třicátých letech pobýval v Itálii. Od roku 1844 pedagogicky působil coby profesor krajinomalby na pražské akademii. Haushoferova krajinářská škola se stala výrazným fenoménem českého umění druhé poloviny 19. století. Se svými žáky zajížděl do bavorských Alp, kde je vedl ke studiu přírody v plenéru. Krajinářství v českých zemích se pod jeho vlivem obrátilo od doznívající klasicistní tradice a nastoupilo cestu k pozdní romantice či novoromantice.