Autoři zastoupení ve sbírce

Maxmilian ŠVABINSKÝ

(Kroměříž 1873–1962 Praha)

Malíř a grafik. V letech 1891–1896 studoval na akademii v Praze u Maxmiliana Pirnera. V letech 1910–1927 působil jako profesor grafické speciálky tamtéž. Oficiální akademismus přežívající v duchu historismu 19. století a secesní symbolismus jsou nosnými kritérii jeho tvorby. Časné práce jako Splynutí duší (1896) nebo Chudý kraj (1899) přinesla tvůrci uznání kritiky i jeho současníků. Ve svých dalších dílech zůstal popisným ilustrátorem využívajícím pro svou tvorbu vlastní stylizovanou ikonografii humanismu a lidského štěstí. V přízni oficiálních představitelů složitého století setrval i jako autor velkých zakázek (například barevná okna pro katedrálu sv. Víta, Obecní dům, mauzoleum na Vítkově) či poštovních známek a bankovních platidel. Obsáhlá je také jeho tvorba portrétní, samostatnou kategorii tvoří práce na papíře (specifická technika suchých jehel, leptů a litografií se žlutým podtiskem).