Autoři zastoupení ve sbírce

Michael Leopold WILLMANN

(1630 - 1706)

Michael Leopold Willmann byl německý malíř, který získal školení v Nizozemí a podstatnou část života strávil ve Slezsku, ale jeho stopy jsou doloženy samozřejmě i v Praze. Maloval oltářní obrazy i náboženská témata. Jeho dílem se v poslední době zabývá Andrzej Koziel, který zpracoval také pozoruhodnou a nevelkou část grafické tvorby. Naše ukázka představuje unikátní Willmannův lept, který literatura zatím nezná.