Autoři zastoupení ve sbírce

Mikoláš ALEŠ

(Mirotice 1852–1913 Praha)

Malíř, ilustrátor. Přední český syntetik pozdního historismu a secese. Výtvarné sklony začal projevovat jako zázračné dítě již v nejranějším mládí. Na pražskou akademii vstoupil po absolvování gymnázia v roce 1869. Spolu s Františkem Ženíškem zvítězil roku 1879 v soutěži na výzdobu Národního divadla s cyklem Vlast. Na zmíněném souboru pracoval v letech 1880–1881. V této době se začal výrazněji prosazovat coby uznávaný ilustrátor. Současně působil jako žádaný tvůrce sgrafit. Na přelomu 19. a 20. století byl společensky oceňován pro své virtuózní kreslířství.