Autoři zastoupení ve sbírce

Miloš JIRÁNEK

(1875–1911)