Autoři zastoupení ve sbírce

Moritz von SCHWIND

(Vídeň 1804–1871 Niederpöcking)

Malíř. Po otcově smrti nejprve studoval ve Vídni filozofii (1818–1821) a vydělával si jako příležitostný ilustrátor. Roku 1821 vstoupil na akademii. Zde pracoval pod vedením Petera Kraffta a Julia Schnorr von Carolsfeld. V roce 1828 se přestěhoval do Mnichova, kde žil až do roku 1839. Přestože mnichovskou akademii navštěvoval jen krátce, je na jeho díle zřetelný vliv Petera Cornelia. Díky němu získal zakázku na výzdobu pokojů v mnichovském královském paláci, kterou provedl po svém návratu z cesty do Itálie v roce 1834, kde přišel do bližšího kontaktu s nazarény. Tato práce mu přinesla jmenování profesorem historické malby v Städelsches Kunstinstitut ve Frankfurtu nad Mohanem. Roku 1847 se vrátil do Mnichova, aby zde byl jmenován profesorem tamější akademie.