Autoři zastoupení ve sbírce

Norbert GRUND

(Praha 1717–1767 Praha)

Malíř působící v Praze. Syn kolowratského dvorního malíře Kristiána Grunda, u nějž se vyučil. Ze studií byl propuštěn roku 1737. Nové poznatky získal na cestě do Rakouska a zřejmě i Itálie a Německa (jeho bratr byl v roce 1755 hudebníkem na würzburském dvoře). Prokázaný vliv na Grunda mělo dílo Franze de Paula Ferg. Roku 1751 se oženil, manželství mu přineslo šest nebo sedm dětí. Od roku 1752 byl členem malostranského cechu. Je považován za významného představitele českého rokoka, jenž ve svém díle syntetizoval nejdůležitější evropské vrcholně barokní projevy.