Autoři zastoupení ve sbírce

Oldřich HOMOLÁČ

(Nymburk 1872–1957 Praha)

Malíř. Umělec se zapsal do českých dějin umění především jako spoluzakladatel spolku Mánes a autor zajímavých vzpomínek. Autor náleží k umírněným tvůrcům české secese v její naturalistické fázi.