Autoři zastoupení ve sbírce

Otty SCHNEIDER

(1875–1957)