Autoři zastoupení ve sbírce

Paul TROGER

(1698–1762)

Troger je jedním z největších rakouských malířů 18. století. Od Maximiliána hraběte Thuna o bdržel stipendium, které posloužilo k jeho několikaletému pobytu v Itálii. V Benátkách a zejména v Bologni se velice svižně orientoval v různorodých malířských proudech, které měly vliv na jeho další formování.  Po návratu z Itálie působil Troger jako malíř četných freskových zakázek v celé řadě církevních objektů v Rakousku (Salcburk, Melk, Altenburg, St. Pölten), ale také v Olomouci, Györu a Bratislavě. Od padesátých let působil na vídeňské akademii, kde se stal rektorem. Mnohotvárnost autorovy malířské i kreslířské tvorby nedovoluje jasně definovat všechny typické znaky jeho díla.