Autoři zastoupení ve sbírce

Paulina Karolina VON SCHWARZENBERG

(Brusel 1774 – 1810 Paříž)

Dcera Ludvíka Engelberta z Arenbergu (1750–1820) a Louisy Antonie Pavlíny z Lauragais (rozené de Brancas-Villars). Pocházela z belgického Bruselu. Jako dvacetiletá se provdala 25. května 1794 na zámku Heverlé za panujícího knížete Josefa Jana ze Schwarzenbergu (1769–1833), vévodu krumlovského. Přesídlila do Čech. Porodila devět dětí: tři syny a šest dcer. Prošla uměleckým školením u belgického krajináře a malíře dvorských výjevů Antoina Alex. Josepha Cardona, v malbě ji vyučoval v letech 1792–1794 krajinář Johann Baptist Waghemans. V Paříži navštívila Jacquese Louise Davida, Huberta Roberta aj. V malbě pastelem ji během tří měsíců 1802 věnoval lekce vídeňský portrétista Jan Staiger a v grafice ji vyučoval Jakob Fr. Clerk. Největší vliv na ni měl vedutista Ferdinand Runk (1764 –1834), který v knížecích službách působil již od roku 1797, kdy maloval veduty na panstvích ve Štýrsku, od roku 1803 v Čechách. Od roku 1807 byl domácím učitelem Paulininých dětí. Paulina umírá za tragických okolností při požáru plesu, který v roce 1810 v Paříži uspořádal bratr jejího manžela Karel Filip Schwarzenberg, vyslanec rakouský u císařského dvora, u příležitosti pocty k sňatku císaře Napoleona s Marií Louisou Rakouskou.