Autoři zastoupení ve sbírce

Peter BEHRENS

(1868–1940)

V roce 1899 přijal Behrens pozvání velkovévody Ernsta Ludwiga Hessenského k spolubudování kolonie umělců v Darmstadtu. Tam si umělec postavil neuvěřitelně nákladný a slohově secesně čistý dům. Byl to zlomový okamžik v zacílení jeho zájmů i v úspěšném završení vize „gesamtkunstwerku“. Roku 1903 se stal ředitelem vlastní Kunstgewerbeschule v Düsseldorfu. O tři roky později spolu s Hermannem Muthesiem, Josefem Hoffmannem a Josephem Mariou Olbrichem spojili své síly k založení německého Werkbundu, který měl fungovat na principech hnutí Arts and Craft k zvyšování celkové úrovně vkusu v Německu, což byl vlivný impuls podporovaný průmyslníky a investory. Díky spolupráci s koncernem AEG lze Behrense považovat za prvního průmyslového designéra v historii, ačkoli nikdy nebyl zaměstancem firmy, jen jejím vlivným poradcem. Pro tuto společnost navrhl architektonické řešení budovy s elektrickou turbínou, jež se stala učebnicovým příkladem průkopnické moderní stavby. Mezi jeho studenty patřili Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius či Le Corbusier.