Autoři zastoupení ve sbírce

Peter Desiderius LENZ

(Haigerloch 1832–1928 Beuron)

Sochař, malíř, architekt. Benediktinský řádový bratr. Studoval na mnichovské akademii. V letech 1858–1862 působil jako pedagog na uměleckoprůmyslové škole v Norimberku. V letech 1862–1865 pobýval v Římě. V rané tvorbě byl silně ovlivněn egyptským uměním. V letech 1868–1870 restauroval kapli sv. Maura v Beuronu. Během prací pro Monte Cassino (1874–1878) složil řádové benediktinské zkoušky a vstoupil do kláštera. Již jako řádový bratr pracoval na freskách pro pražské benediktinské kláštery v Emauzích a sv. Gabriela. Jeho jméno je synonymem pro tzv. beuronskou školu, která se vyznačuje snahou po obrodě církevního umění.