Autoři zastoupení ve sbírce

Peter HERWEGEN

(Kolín nad Rýnem 1814 – 1893 Mnichov)

Malíř a litograf. V Kolíně vystudoval pod Egidiem Mengelbergsem. V roce 1837 se usadil v Mnichově, kde se stal nástupcem Eugena Neureuthera. Herwegenova tvorba akceptuje novogotiku, jíž jako platformu hojně využíval pro interiérové návrhy pro bavorskou královskou rodinu. Velmi plodný ilustrátor a majitel prosperující grafické dílny.