Autoři zastoupení ve sbírce

Petr BRANDL

(1668- 1735)

Jeden z nejvýznamnějších představitelů českého vrcholného barokního malířství. Studoval u Kristiána Schrödera, který měl přístup do obrazárny na Pražském hradě. Stal se také členem pražského malířského cechu a po celý život, který byl provázen často velkými osobními turbulencemi (nevydařené manželství, vleklé dluhy, hýřivý způsob života) pilně odváděl nejlepší tvorbu ať už ve službách cisterciáků, benediktýnů, karmelitánů nebo hraběcích rodin Lažanských, Lobkowiczů či Černínů. Bravurně zvládal malbu šerosvitu a dokázal ve svých portrétních i náboženských kompozicích virtuózně pracovat s celou škálou malířských prvků. Jeho dílo lze bezpochyby přirovnat k malbě Rembrandta.