Autoři zastoupení ve sbírce

Philipp GALLE

(Haarlem 1537 – 1612 Antverpy)

Významný antverpský mědirytec, kreslíř a nakladatel. V rodném Haarlemu se vyučil u rytce Dircka Volckertsze. Coornherta. Nejstarší Galleho signované rytiny nesou adresu antverpského nakladatelství Hieronyma Cocka. U Cocka a jiných vydavatelů Galle publikoval až do roku 1563, kdy začal v Haarlemu tisknout a šířit svoje rytiny vlastními silami. Z tohoto Galleho haarlemského období vycházely především grafické listy religiózního, moralistního obsahu. Provedeny byly jak podle Galleho vlastní invence, tak podle cizích předloh (především Marteena van Heemskercka) a jejich charakteristickým rysem je ikonografické inovátorství. V roce 1570, v němž zemřel prominentní antverpský mědirytec a nakladatel Hieronymus Cock, Galle nikoliv náhodou přesídlil do Antverp a zřídil si zde vlastní dílnu a nakladatelství. Galleho oficína brzy získala výsadní postavení a stala se ohniskem humanisticky orientované grafické produkce pro daleké okolí. Pracovali pro ni nejen Galleho synové, Theodor a Cornelis, ale také mnozí další vynikající rytci, jako bratři Wierixové, příslušníci rodiny Collaertů, Hendrick Goltzius, Crispijn de Passe a další. Vysoce organizovaný a specializovaný způsob (spolu)práce umožnil Gallemu publikovat obrovské množství tisků nejrůznější tematiky – grafických listů, sérií a ilustrovaných knih – při zachování jejich vysoké kvality provedení. S Galleho antverpským obdobím je spjat také nový, velmi početný, okruh inventorů jako Jan van der Stradanus, Hans Bol, Adriaen de Vries, Marteen de Vos a další. Rytiny Philippa Galle jsou obvykle na vysoké technické úrovni, vyznačují se precizností, pevností i jistou suchostí provedení. Pro Gallem provedené grafické listy je rovněž příznačná schopnost přizpůsobení se různým stylům autorů předloh. Galle, jenž bývá označován jako sculptor doctus, se aktivně účastnil intelektuálního života v Antverpách a byl autorem dvou učených historických pojednání.