Autoři zastoupení ve sbírce

Philipp Otto RUNGE

(Wolgast 1777–1810 Hamburk)

Malíř, teoretik. Společně s Casparem Davidem Friedrichem nejvýznamnější představitel německého romantismu. V letech 1799–1801 se školil u Jense Juela na kodaňské akademii, následně studoval v Drážďanech (1801–1804). Roku 1804 se vrátil do Hamburku. Je autorem nečetného, ale o to vlivnějšího díla. Vedle praktického umění měl Runge vliv i na teorii, kdy přišel s aplikací barevného systému, o kterém si dopisoval s Johannem Wolfgangem Goethem.