Autoři zastoupení ve sbírce

Philippe Louis PARIZEAU

(1740–1801)

Parizeau působil jako francouzský malíř historických námětů a mytologických kompozic v Paříži, byl žákem J. G. Willeho. V grafikách převáděl náměty podle Salvatora Rosy, Françoise Bouchera aj.