Autoři zastoupení ve sbírce

Pieter de BAILLIU

(1613–1660)

Belgický mědirytec Pieter de Bailliu se učil ve své mateřské zemi a poté odešel do Itálie. V roce 1631 ho spolu s dalšími nizozemskými, francouzskými a italskými rytci přizval Joachim von Sandrart k provedení měděných desek pro Galerii Giustiniana. Bailliu se zdržel v Itálii poměrně dlouho, pracoval zde do roku 1637, později se vrátil do Antverp a v letech 1640–1660 tu byl uznáván jako znamenitý a renomovaný mistr uměleckého řemesla.