Autoři zastoupení ve sbírce

Pietro BERNINI

(1562–1629)

Pietro Bernini vycházel z okruhu florentinských manýristů. Nějakou dobu pobýval jako sochař ve Florencii a Neapoli, nicméně opravdového úspěchu dosáhl až v roce 1605, kdy přesídlil na pozvání papeže Pavla V. do Říma. Tam tvořil ve stylu Giambologni, kterého osobně sám velmi obdivoval a znal, nějakou dobu dokonce také blízce spolupracoval s Giambolognovým žákem Giovannim Battistou Caccinim. V Římě brzy dosáhl uznání svých sochařských kolegů, když vytvořil několik reliéfů na výzdobu baziliky Santa Maria Maggiore. Na základě tohoto úspěchu byl pak požádán, aby pro baziliku zhotovil také náhrobek papeže Klementa VIII. Díky těmto zakázkám získal mnoho dalších prominentních zákazníků, kteří pomohli nejen jeho úspěchu, ale také úspěchu jeho syna Gian Lorenza.