Autoři zastoupení ve sbírce

PIETRO della VECCHIA

(1603 - 1678)

Pietro della Vecchia byl jedním z nejznámějších benátských malířů, který v letech 1660-3 působil v Benátkách pro tamního císařského vyslance hraběte Humprechta Jana Černína, v jehož rozsáhlé sbírce je náš obraz dokumentován v kresleném inventáři z lobkowiczkého majetku z roku 1669. Prokazatelně tedy visel v monumentálním paláci na Hradčanech spolu s kuriózní sérií dvanácti dalších obrazů znázorňujících různé mytologické a biblické hrdiny (např. Vulkán, Herkules, Marsyas, Prometheus, Apolón a další), jak si je hrabě Černín vybral a osobně u malíře objednal. Nyní je jedinečná černínská obrazárna rozeseta po celé Evropě, ale náš obraz dokumentuje nejen Vecchiovu schopnost malířského mistrovství, ale také skvělý příklad jak lze ve vzácných souvislostech dohledat zcela autentickou a nejranější provenienci až na samý počátek vzniku uměleckého díla