Autoři zastoupení ve sbírce

Řehoř BALZER

(Vlčkovice 1751–1824 Praha)

Mědirytec. Přežil nejen své bratry (Matyáš, Jan Jiří), ale i synovce (Antonín Karel, Jan Karel) a po smrti ženy Jana Jiřího Balzera Kateřiny převzal v roce 1816 coby poslední schopnější grafik rodu vedení grafické tiskárny. Byl také majitelem obchodu s rytinami. Sám příliš netvořil, věnoval se spíše rytí obrázků svatých či ilustracím do modlitebních knih.