Autoři zastoupení ve sbírce

Richard TESCHNER

(Karlovy Vary 1879–1948 Vídeň)

Richard Teschner se učil na pražské Akademii u profesora Václava Brožíka (1896–1899), kde se vyznávala historická malba. Možná odtud získal pochopení pro půvab starých rekvizit, jimiž Brožík zaplňoval svá divadelně pojatá plátna ještě v duchu salonních inscenací. Následně odjel do Vídně. Marně se tu ucházel o studium u profesora Ungera. Byl však přijat Myrbachem na Uměleckoprůmyslovou školu (1900–1901). Poté odešel do Litoměřic. V kamenotiskařském závodu svého otce se samostatně vzdělával v grafických technikách. Tato epizoda měla jistě důležitou roli v jeho experimentování. V letech 1901–1909 sídlil v Praze. Tady založil společně se sochařem Karlem Wilfertem soukromou uměleckou školu v tzv. Modrém domě, na níž vyučoval grafiku. Brzy na to odjel do Vídně, kde pracoval pro Wiener Werkstätte. Souběžně s putováním mezi Prahou a Vídní vytvářel loutky a díky nezávislosti, kterou mu přinesl sňatek s bohatou dědičkou galerie Miethke, se mohl po zbytek života svobodně věnovat svému umění.