Autoři zastoupení ve sbírce

Robert PLATZER

(Praha 1831–1868 Praha)

Sochař. Po studiích na pražské akademii pokračoval v rodinné sochařské firmě. Je převážně autorem různých náhrobníků po celých Čechách.