Autoři zastoupení ve sbírce

Rudolf ADÁMEK

(1882–1953)