Autoři zastoupení ve sbírce

Rudolf JETTMAR

( Zawodzie 1869–1939 Vídeň)

V letech 1887–1891 studoval na vídeňské akademii u profesorů Rumplera, Griepenkerla a Eisenmengera. V roce 1893 podnikl cestu po Itálii. V letech 1894–1895 působil jako malíř dekorací postupně v Lipsku a Drážďanech. V roce 1897 navštěvoval grafickou školu Williama Ungera ve Vídni. Záhy navázal kontakty s Ver sacrum a stal se členem Vídeňské secese. V letech 1910–1928 působil jako profesor malířského ateliéru vídeňské akademie, od roku 1928 vedl zdejší grafickou školu. Byl členem Verein deutscher bildenden Künstler in Böhmen a Deutschbömischer Künstlerbund.