Autoři zastoupení ve sbírce

Rudolf Josef MÜLLER

(Liberec 1816–1904 Liberec)

Malíř. Studoval na pražské akademii. Byl jedním z posledních žáků Františka Tkadlíka. Následně bral lekce u Josefa Führicha na vídeňské akademii. Příklad obou učitelů Müllera zásadně ovlivnil, stylově se řadí k českým pozdním nazarénům. Spolupracoval na různých projektech, za jeho nejznámější práci je považována litografie Karla IV. při stavbě hladové zdi v Praze. Od sedmdesátých let 19. století působil především coby restaurátor a historiograf umělců, jejichž byl spolužákem na pražské akademii. Náleží k prvním monografům Františka Tkadlíka a Josefa Führicha.