Autoři zastoupení ve sbírce

Rudolf KUNDERA

(1911–2005)