Autoři zastoupení ve sbírce

Rudolf von ALT

(1812 - 1895)

Rudolf von Alt se narodil v rodině se silnou uměleckou tradicí. Dnes je považován za nejpřednějšího akvarelistu Rakouska. Studoval na vídeňské akademii u Josefa Mössmera a od roku 1830 začala jeho samostatná kariéra. Cestoval po celé monarchii a vytvářel drobnopisné veduty měst a pamětihodností. Jeho druhá žena Berta Malitschek dokonce pocházela z Opavy. Četné studijní cesty ho kromě Krymu a Itálie zavedly také do Dalmácie. V roce 1867 se stal členem berlínské Akademie a 1879 profesorem na vídeňské akademii. I v pokročilém věku byl Alt velmi aktivní a ve své technice akvarelu, v níž dosáhl naprosté preciznosti, dokázal stále experimentovat. V roce 1897 byl jedním ze zakládajících členů vídeňské secese, jejímž čestným prezidentem se ve stejném roce stal.