Autoři zastoupení ve sbírce

Salomon Emanuel FRIEDBERG-MÍROHORSKÝ

(Praha 1829–1908 Praha)

Český voják v rakouské armádě a všestranně činný intelektuál – spisovatel, překladatel, malíř, ilustrátor a dramatik, ale také propagátor abstinence a vegetariánství. Umění se věnoval pouze okrajově. V žánrových dílech reflektoval především místa své posádky.