Autoři zastoupení ve sbírce

Salomon GESSNER

(Zürich 1730 – 1788 Zürich)

Ještě v době svého učení na knihkupce se začal zabývat výtvarným uměním a poezií. Po převzetí otcovy
tiskárny v rodném Curychu se těmto oborům věnoval plně. Ve svých grafikách reflektoval především téma
idylické krajiny, čímž vytvářel pandán ke své harmonické poezii.