Autoři zastoupení ve sbírce

Sebastiano del PIOMBO

(1485 - 1547)

Italský malíř renesance a manýrismu. Kompozici Bičování převzal z Michelangelovy kresby.