Autoři zastoupení ve sbírce

Simon QUAGLIO

(Mnichov 1795–1878 Mnichov)

Malíř a litograf. Žák svého otce Josefa a bratr Michelangela I. Quaglia. Po smrti svého bratra byl jmenován na jeho místo divadelního malíře mnichovského dvorního divadla. Studijní cesta do Paříže v roce 1840 mu ukázala nové postupy. V první fázi tvůrčí kariéry spolupracoval s otcem. Po jeho smrti se svým synem Michelangelem II. vypracoval na sto divadelních scénografií, z nichž největší proslulosti dosáhly dekorace Mozartovy Kouzelné flétny.