Autoři zastoupení ve sbírce

Soběslav Hippolyt PINKAS

(Praha 1827–1901 Praha)

Malíř. První zkušeností s uměním byly soukromé hodiny Františka Čermáka. Poprvé na sebe upozornil jako karikaturista poslanců kroměřížského sněmu pro humoristický časopis Šotek. Na pražskou akademii se zapsal roku 1849, ale již následujícího roku odešel do Mnichova. Zde navštěvoval soukromý atelier Johanna Berdeleho do roku 1853. Povzbuzen svými úspěchy pokračoval ve studiu v pařížském atelieru Thomase Coutura. V roce 1857 se usadil ve Vaux-de-Cernay. V 60. letech inklinoval Pinkas k moderním proudům francouzského malířství, kdy ve svém díle akceptoval vliv barbizonců a Gustava Courbeta. Roku 1869 se vrátil do Prahy, kde se natrvalo usadil poté, co byl jmenován učitelem kreslení na městské vyšší dívčí škole. Po návratu se účastnil činnosti při Umělecké Besedě a působil jako publicista.