Autoři zastoupení ve sbírce

Tavík František ŠIMON

(Železnice u Jičína 1877–1942 Praha)

V letech 1894–1900 studoval na pražské akademii v ateliéru Maxmiliána Pirnera. V době studií navštívil Bosnu, Dalmácii a Černou Horu, kde vytvořil řadu krajinářských a figurálních studií. Roku 1902 cestoval po Itálii a téhož roku pobýval díky Hlávkovu stipendiu v Paříži. Po delším čase stráveném v rybářské vsi Onival v Normandii (kde se seznámil s Františkem Kupkou) cestoval přes Belgii do Londýna. Po návratu působil v Čechách pouze do roku 1904, kdy se rozhodl pro delší pobyt v Paříži. Před první světovou válkou vystavoval s úspěchem v Londýně, Chicagu a New Yorku. Roku 1914 po vypuknutí války byl nucen k návratu do Prahy. Roku 1924 cestoval opět po Itálii a v roce 1926 absolvoval cestu kolem světa (Japonsko, Čína, Indie, Cejlon), kterou důkladně popsal v knize Listy z cesty kolem světa. Své poznatky z oblasti grafických technik publikoval v Příručce umělce–grafika (1921) a brožuře Dřevoryt (1927). Pravidelně přispíval do časopisu Hollar. V roce 1928 byl jmenován profesorem na pražské akademii. Byl členem Akademie věd a umění, Kuratoria Moderní galerie, francouzskou vládou byl vyznamenán rytířským řádem čestné legie. Stal se spoluzakladatelem a prvním předsedou S.Č.U.G. Hollar, v letech 1898–1934 byl členem SVU Mánes a od roku 1910 také Royal Society of Printers and Etchers v Londýně.