Autoři zastoupení ve sbírce

Therese DE HOLBEIN VON HOLBEINSBERG

(Štýrský Hradec 1785 – 1859 Vídeň)

Malířka, kreslířka a grafička. Ve Vídni žila od roku 1814, zde také zemřela. Její otec byl posledním potomkem
malířské rodiny Holbeinů. Vyjadřovala se také akvarelem. Z jejích rytin známe cyklus třiceti listů krajin podle přírody nebo na způsob Allarta Everdingena, Rembrandta Harmenszoon van Rijn nebo Martina von Molitora. Listy, které jsou signovány plným jménem nebo jejími iniciálami T. H., datujeme lety 1812–1813.