Autoři zastoupení ve sbírce

Tilman RIEMENSCHNEIDER

(1460 -1531)

Riemenschneider patří mezi největší německé sochaře přelomu pozdní gotiky a renesance. Na začátku umělecké kariéry byl pravděpodobně ovlivněn Martinem Schongauerem. Od roku 1483 se usadil ve Würzburgu, kde se stal členem malířského cechu. Díky sňatku s Annou Schmidtovou, vdovou po zlatotepci se stal bohatým měšťanem s vynikajícím zázemím včetně několika domů a vinice. Kolem roku 1500 se těšil významné umělecké pozornosti, dokonce se v letech 1520 – 24 stal starostou Würzburgu. V selských válkách byl Riemenschneider uvězněn, zbaven majetku a mučením mu byly poškozeny ruce natolik, že nemohl vykonávat své řezbářské umění.